Daily Archive: 24 martie 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE 40/24.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 40 | din data de 24.03.2023 Privind darea în folosință gratuită către S.C. E-Distribuție Muntenia S.A., a unei suprafețe totale de 24 mp, teren aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral 60224…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 39/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 39 | din data de 23.03.2023 Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 38/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 38 | din data de 23.03.2023 Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2022 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 37/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 37 | din data de 23.03.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 36/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 36 | din data de 23.03.2023 Privind mandatarea reprezentantului Comunei Mogoșoaia în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al  asociației AVÂND ÎN…
Detalii

DISPOZIŢIA 107/24.03.2023

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 30.03.2023 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 7303/24.03.2023 În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1)…
Detalii

Actualizat la:
24 martie 2023

Sari la conținut