Proces verbal ședința nr. 6668 din 16.03.2023

PROCES-VERBAL

Nr. 6668 din 30.03.2023

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.
La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 10 consilieri locali, prin apel telefonic doamna Chihai Roxana Cristina și domnii Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Dumitru, Pavel Aurel, Vârtic Alin Călin.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot ordinea de zi, iar aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

  1. Proiect de hotărâre nr. 34 din 15.03.2023 Privind aprobarea depunerii și implementării „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022, Componenta C15: Educație, în vederea solicitării finanţării nerambursabile, adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
31 martie 2023

Sari la conținut