Daily Archive: 25 mai 2023

Proces verbal ședința nr. 10208 din 28.04.2023

PROCES-VERBAL Nr. 10208 din 28.04.2023 Ședința se desfășoară la ora 14.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 9 consilieri locali, prin apel telefonic doamna…
Detalii

HOTĂRÂREA 85/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 85 | din data de 23.05.2023 Privind numirea auditorului financiar independent al societății ECOTRANS STCM S.R.L AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate…
Detalii

HOTĂRÂREA 83/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 83 | din data de 23.05.2023 Privind încetarea contractului de mandat al Domnului Staicu Mihail George și revocarea acestuia din funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL, desemnarea unui nou administrator –…
Detalii

HOTĂRÂREA 82/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 82 | din data de 23.05.2023 Privind organizarea evenimentului de premiere a școlarilor de la Școala Gimnaziala nr. 1 Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 81/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 81 | din data de 23.05.2023 Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al ECOTRANS STCM S.R.L AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

HOTĂRÂREA 80/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 80 | din data de 23.05.2023 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al ECOTRANS STCM SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 79/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 79 | din data de 23.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifuncțional din Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 78/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 78 | din data de 23.05.2023 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Roxana Manoil, reprezentant al Comunei Mogoșoaia, în cadrul programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 77/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 77 | din data de 23.05.2023 Privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfașurate de unitatea administrativ teritorială Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 76/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 76 | din data de 23.05.2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut