Proces verbal ședința nr. 10208 din 28.04.2023

PROCES-VERBAL

Nr. 10208 din 28.04.2023

Ședința se desfășoară la ora 14.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 9 consilieri locali, prin apel telefonic doamna Roxana Cristina Chihai, domnii Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Călin Vârtic, Aurel Pavel, iar doamna Felicia Ienculescu Popovici este absentă.

Secretarul general a transmis Consiliului Local adresa cu nr. 10134/28.04.2023, adresă transmisă și Instituției Prefectului, privind motivul pentru care nu a fost contrasemnată Hotărârea Consiliului Local nr. 52/27.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ca urmare a adresei domnului Victor Diaconescu cu nr. 10090/27.04.2023 privind revotarea hotărârii menționate anterior, motivând evitarea unui posibil conflict de interese.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Aurel Pavel), abțineri 1 (Iustin Cojocaru).

Domnul Pavel Aurel menționează la punctul nr. 7, la suplimentară, privitor la dispozițiile Sentinței Civile, să se înlocuiască cu „luarea la cunoștință despre Sentința Civilă”, acesta solicită modificarea titlului. Precizează că nu a votat dispozițiile sentinței.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că acesta este titlul, s-a votat că a luat act de Sentința Civilă, nu că s-a aprobat Sentința Civilă.

Domnul Aurel Pavel întreabă de ce în procesul verbal scrie privind dispozițiile.

Secretarul general răspunde pentru că acela este titlul proiectului de hotărâre, acesta nu se poate modifica, se va menționa faptul că domnul Aurel Pavel a votat pentru a lua act de sentință.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că nu se poate modifica titlul hotărârii, dar se poate menționa ce dorește.

Domnul Iustin Cojocaru motivează abținerea deoarece nu a înțeles exact ce a întrebat domnul Aurel Pavel și nici ce s-a răspuns.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

  1. Proiect de hotărâre nr. 60 din 28.04.2023 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 28.04.2023, propunerea domnului Florin Răducu Covaci a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Domnul Alin Vârtic întreabă de ce se alege alt președinte de ședință daca este domnul Victor Diaconescu.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că acesta poate fi într-o posibilă situație de conflict de interese.

Secretarul General precizează că a transmis o adresă către consilierii locali în care explică faptul că Hotărârea nr. 52 din 27.04.2023 nu a fost semnată nici de aceasta nici de domnul Victor Diaconescu deoarece este posibil să fie un conflict de interese și a considerat că este cel mai bine să se aleagă alt președinte de ședință.

  1. Proiect de hotărâre nr. 61 din 28.04.2023 Privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, acesta a fost adoptat cu un număr de 12 voturi pentru, abțineri 1 (Iustin Cojocaru) dintr-un cvorum de 13 consilieri.

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă domnul Victor Diaconescu este în sală și dacă a declarant ca este într-un posibil conflict de interese.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că acesta nu votează.

Dintr-o eroare, Secretarul general a precizat că proiectul a fost votat cu un cvorum de 14 consilieri, corect fiind un cvorum de 13 consilieri, astfel cum rezultă și din prezența făcută la începutul ședinței de consiliu de către aceasta, precum și din faptul că domnul Diaconescu Victor nu a participat la vot.

Domnul Victor Diaconescu este scos din cvorum și nu votează acest proiect, fiind într-un posibil conflict de interese.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut