Monthly Archive: mai 2022

HOTĂRÂREA 50/26.05.2022

HOTĂRÂRE | 50 | din data de 26.05.2022 Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 49/26.05.2022

HOTĂRÂRE | 49 | din data de 26.05.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie și martie 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a…
Detalii

Codul Etic si de Integritate

Anexă la Dispoziția nr.353/08.09.2021 CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE AL FUNCTIONARILOR PUBLICI ȘI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL  DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA CAPITOLUL I 1.1.Domeniul de aplicare, obiective și principii generale Art.1 Domeniul de aplicare (1) Codul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 60/25.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 60 | din data de 25.05.2022 Privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară…
Detalii

publicaţie căsătorie nr.44409/25.05.2022

Astăzi 25.05.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VLĂDULESCU ION CRISTIAN, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei BADEA ANCA MARIANA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Comuna…
Detalii

publicaţie căsătorie nr.44395/20.05.2022

Astăzi 20.05.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ANGHEL MARIAN, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei ENE ANAMARIA DANIELA, în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în Orş. Buftea,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 59/23.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 59 | din data de 23.05.2022 Pentru modificarea HCL nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 58/23.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 58 | din data de 23.05.2022 Privind organizarea evenimentului “Zilele comunei Mogoșoaia” în Comuna Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Conform prevederilor art. 129 alin. (2),…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 57/23.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 57 | din data de 23.05.2022 Privind organizarea evenimentului “Serbarea copiilor” în cadrul Parcului Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Conform prevederilor art. 129 alin. (2),…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 56/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 56 | din data de 18.05.2022 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov Având în vedere: Referatul de aprobare aL inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

Actualizat la:
30 mai 2022

Sari la conținut