2022

HOTĂRÂREA 118/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 118| din data de 24.11.2022 Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici revizuiti pentru  “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Ilfov, în perioada 2014-2020” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a…
Detalii

HOTĂRÂREA 116/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 116| din data de 24.11.2022 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 24.11.2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul prevederilor…
Detalii

HOTĂRÂREA 115/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 115| din data de 24.11.2022 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 114/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 114| din data de 24.11.2022 Privind aprobarea modelului actului adițional pentru prelungirea mandatului administratorului ECOTRANS STCM SRL, domnul Ioan Manolache AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 113/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 113| din data de 24.11.2022 Privind trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului identificat cu nr. cadastral 67613, înscris în Cartea Funciară nr. 67613 a UAT Mogoșoaia, în vederea realizării…
Detalii

HOTĂRÂREA 112/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 112| din data de 24.11.2022 Privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația) AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 111/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 111| din data de 24.11.2022 Privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov –…
Detalii

HOTĂRÂREA 110/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 110| din data de 24.11.2022 Privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 109/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 109| din data de 24.11.2022 Privind atribuirea denumirii unor străzi din Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; Hotărârea Consiliului Local…
Detalii

HOTĂRÂREA 108/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 108| din data de 24.11.2022 Privind însușirea raportului de evaluare nr.28142/08.11.2022, precum și  aprobarea prețului de achiziție a imobilului teren în suprafață de 1400 mp identificat cu nr. cadastral 67887 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de…
Detalii

Actualizat la:
28 noiembrie 2022

Sari la conținut