Monthly Archive: aprilie 2022

Program Registratură 29 aprilie 2022

Stimați contribuabili, Pentru că dezvoltarea și progresul ne caracterizează, în data 29 aprilie 2022 programul de la Registratură va fi până la ora 13:00, pentru îmbunătățirea sistemului de Registratură. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Proces verbal ședința nr. 10354 din 18.04.2022

PROCES-VERBAL Nr. 10354 din 18.04.2022 Ședința se desfășoară la ora 17.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, prin apel telefonic domnii Dumitru…
Detalii

HOTĂRÂREA 46/20.04.2022

HOTĂRÂRE | 46 | din data de 20.04.2022 Privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului…
Detalii

Publicaţie căsătorie nr.44321/20.04.2022

Astăzi 20.04.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MACOVEI ANDREI, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei ROBU IOANA, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Orş. Târgu Neamţ…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 48/19.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 48 | din data de 19.04.2022 Privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru includerea la finanțare în…
Detalii

DISPOZIŢIA 266/19.04.2022

Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 20.04.2022 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 10568/19.04.2022; Conform art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 8707 din 31.03.2022

PROCES-VERBAL Nr. 8707 din 31.03.2022 Ședința se desfășoară la ora 17.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, prin apel telefonic doamna…
Detalii

HOTĂRÂREA 45/18.04.2022

HOTĂRÂRE | 45 | din data de 18.04.2022 Privind organizarea evenimentului “Flori de mai” în cadrul Parcului Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul prevederilor prevederilor…
Detalii

HOTĂRÂREA 44/18.04.2022

HOTĂRÂRE | 44 | din data de 18.04.2022 Privind aprobarea acordului de principiu în vederea contractării de către Ecotrans STCM SRL a unui împrumut bancar rambursabil de până la 3.000.000 lei sub forma de linie de credit pentru capital de…
Detalii

HOTĂRÂREA 43/18.04.2022

HOTĂRÂRE | 43 | din data de 18.04.2022 Privind modificare HCL nr. 118/14.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

Actualizat la:
5 mai 2022

Sari la conținut