PROIECT DE HOTĂRÂRE 58/23.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 58 | din data de 23.05.2022

Privind organizarea evenimentului “Zilele comunei Mogoșoaia” în Comuna Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Conform prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea  organizării evenimentului “”Zilele comunei Mogoșoaia” în Comuna Mogoșoaia în perioada 27 mai- 1 iunie 2022.

Art. 2 Aprobarea alocării sumei de 60 000 lei din bugetul local al comunei Mogoșoaia pe anul 2022 de la capitolul 51.02.20 pentru evenimentul “Zilele comunei Mogoșoaia” organizat de Comuna Mogoșoaia.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
23 mai 2022

Sari la conținut