PROIECT DE HOTĂRÂRE 59/23.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 59 | din data de 23.05.2022

Pentru modificarea HCL nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Adresa Ministerului Sportului nr. 5693/18.05.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 12577/19.05.2022;

H.G nr. 25/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Sportului;

În conformitate cu prevederile art. 3, art. 22, art, 26 alin. (2) lit. b), art. 29 alin. (1) și (2), art. 30 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 din 13.09.2001;

Conform art. 129 alin. (7) pct. a), c), e), f), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Modificarea art. 2 din HCL nr. 39/31.03.2022, astfel: ”Clubul Sportiv Progresul Mogoșoaia va fi înscris ca structura sportivă în Registrul Sportiv de la Ministerul Sportului„.

Art. 2 Aprobarea modificăriior Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia, conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 39/31.03.2022, rămân neschimbate.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
23 mai 2022

Sari la conținut