PROIECT DE HOTĂRÂRE 57/23.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 57 | din data de 23.05.2022

Privind organizarea evenimentului “Serbarea copiilor” în cadrul Parcului Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Conform prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea  organizării evenimentului “Serbarea copiilor” în cadrul Parcului Mogoșoaia, în luna iunie 2022.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
23 mai 2022

Sari la conținut