Daily Archive: 30 mai 2022

Proces verbal ședința nr. 12193 din 13.05.2022

PROCES-VERBAL Nr. 12193 din 13.05.2022 Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, sunt absenți Alin Călin Vărtic,…
Detalii

HOTĂRÂREA 58/26.05.2022

HOTĂRÂRE | 58 | din data de 26.05.2022 Privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov,…
Detalii

HOTĂRÂREA 57/26.05.2022

HOTĂRÂRE | 57 | din data de 26.05.2022 Pentru modificarea HCL nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 56/26.05.2022

HOTĂRÂRE | 56 | din data de 26.05.2022 Privind organizarea evenimentului “Zilele comunei Mogoșoaia” în Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Conform prevederilor art. 129 alin….
Detalii

HOTĂRÂREA 55/26.05.2022

HOTĂRÂRE | 55 | din data de 26.05.2022 Privind organizarea evenimentului “Serbarea copiilor” în cadrul Parcului Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Conform prevederilor art. 129 alin….
Detalii

HOTĂRÂREA 54/26.05.2022

HOTĂRÂRE | 54 | din data de 26.05.2022 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

HOTĂRÂREA 53/26.05.2022

HOTĂRÂRE | 53 | din data de 26.05.2022 Privind însușirea raportului de evaluare nr. 10425/18.04.2022, precum și  aprobarea prețului de achiziție a imobilului teren în suprafață de 1194 mp identificat cu nr. cadastral 67640 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 52/26.05.2022

HOTĂRÂRE | 52 | din data de 26.05.2022 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilelor teren în suprafață de 1200 mp, respectiv 1745 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

HOTĂRÂREA 51/26.05.2022

HOTĂRÂRE | 51 | din data de 26.05.2022 Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul                               Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic al SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 50/26.05.2022

HOTĂRÂRE | 50 | din data de 26.05.2022 Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

Actualizat la:
30 mai 2022

Sari la conținut