Monthly Archive: iunie 2021

HOTĂRÂREA 55/17.06.2021

Privind confirmarea doamnei Corina Listoschi ca auditor financiar a S.C. ECOTRANS STCM S.R.L. AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;…
Detalii

HOTĂRÂREA 54/17.06.2021

Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia; Adresa…
Detalii

HOTĂRÂREA 53/17.06.2021

Privind premierea sportivilor ***** ******** **** și ***** ***** și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru performanța sportivă deosebită obținută la Cupa României de box-cadeți și Cupa României de box-juniori AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 52/17.06.2021

Privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă ”ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre,…
Detalii

HOTĂRÂREA 51/17.06.2021

Privind punerea la dispoziția proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane” a terenului pentru instalarea unei sirene electronice SAV 003 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului…
Detalii

Proces verbal ședința nr.13245 din 27.05.2021

PROCES-VERBAL Nr. 13245 din 27.05.2021 Ședința se desfășoară la ora 18.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali. Secretarul general supune la…
Detalii

Publicaţie căsătorie nr.198/16.06.2021

PRIMĂRIA NUCI JUDEŢUL ILFOV Starea civilă starecivilla@primarianuciilfov.ro Nr.198 din 16.06.2021 PUBLICAŢIE Astăzi 16.06.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Floriceanu Gheorghe în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în Comuna Nuci, judeţul Ilfov şi a d-nei Sîrbuleţ Elena…
Detalii

Proces verbal pentru indeplinirea procedurii prin publicitate 2021 PF

                                                                                                  Nr. 14501/15.06.2021 Codul de identificare fiscală: 4420830 PROCES-VERBAL pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.14501 /15.06.2021   Întrucât actul administrativ-fiscalnu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din…
Detalii

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate 2021 PF

                                                                                                                Nr. 14500 /15.06.2021 ANUNȚ COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că…
Detalii

Proces verbal pentru indeplinirea procedurii prin publicitate: persoane fizice 2021

                                                                                                  Nr. 14367/14.06.2021 Codul de identificare fiscală: 4420830 PROCES-VERBAL pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.14367 /14.06.2021   Întrucât actul administrativ-fiscalnu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din…
Detalii

Actualizat la:
24 iunie 2021

Sari la conținut