Daily Archive: 3 iunie 2021

Publicaţie căsătorie nr.7730/03.06. 2021

Astăzi 03.06.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIOFU ANDREI VIOREL, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, Şos. Bucureşti Târgovişte, nr.65, judeţul Ilfov şi a d-nei SIMA ADRIANA-CRISTINA, în vârstă de 25 ani, cu…
Detalii

HOTĂRÂREA 50/27.05.2021

HOTĂRÂRE | 50 | din data de 27.05.2021 Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamililală P+1E, – ***************, nr. *** – nr. cadastral **** AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al…
Detalii

HOTĂRÂREA 49/27.05.2021

Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic al SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 48/27.05.2021

HOTĂRÂRE | 48 | din data de 27.05.2021 Privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Comunei Mogoșoaia la 31.12.2020 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 47/27.05.2021

HOTĂRÂREA | 47 | din data de 27.05.2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia; Prevederile art. 4 alin. (1)…
Detalii

HOTĂRÂREA 46/27.05.2021

HOTĂRÂREA | 46 | din data de 27.05.2021 Privind încetarea contractului de mandat al dlui Melin Murat, administrator al ECOTRANS STCM SRL, desemnarea unui administrator interimar al ECOTRANS STCM SRL și aprobarea contractului de mandat care se va încheia de…
Detalii

HOTĂRÂREA 45/27.05.2021

HOTĂRÂREA | 45 | din data de 27.05.2021 Privind aprobarea participării Consiliului Local al comunei Mogosoaia pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții aferente comunei Mogosoaia din cadrul proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul…
Detalii

Actualizat la:
3 iunie 2021

Sari la conținut