Daily Archive: 22 iunie 2021

HOTĂRÂREA 58/17.06.2021

Privind aprobarea încheierii unui Protocol între Comuna Mogoșoaia și Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A cu scopul reparării și modernizării peron PO Parc Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 57/17.06.2021

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 a ECOTRANS STCM SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local…
Detalii

HOTĂRÂREA 56/17.06.2021

Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SC Ecotrans STCM SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020, precum și aprobarea raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2020 AVÂND…
Detalii

HOTĂRÂREA 55/17.06.2021

Privind confirmarea doamnei Corina Listoschi ca auditor financiar a S.C. ECOTRANS STCM S.R.L. AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;…
Detalii

HOTĂRÂREA 54/17.06.2021

Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia; Adresa…
Detalii

HOTĂRÂREA 53/17.06.2021

Privind premierea sportivilor ***** ******** **** și ***** ***** și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru performanța sportivă deosebită obținută la Cupa României de box-cadeți și Cupa României de box-juniori AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 52/17.06.2021

Privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă ”ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre,…
Detalii

HOTĂRÂREA 51/17.06.2021

Privind punerea la dispoziția proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane” a terenului pentru instalarea unei sirene electronice SAV 003 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului…
Detalii

Proces verbal ședința nr.13245 din 27.05.2021

PROCES-VERBAL Nr. 13245 din 27.05.2021 Ședința se desfășoară la ora 18.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali. Secretarul general supune la…
Detalii

Actualizat la:
24 iunie 2021

Sari la conținut