Monthly Archive: iunie 2021

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate: persoane fizice 2021

                                                                                                                Nr. 14366 /14.06.2021 ANUNȚ COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că…
Detalii

Publicaţie căsătorie nr.35486/14.06.2021

Astăzi 14.06.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LAZĂR ION, în vârstă de 53 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei GRIGORE MIHAELA, în vârstă de 50 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul…
Detalii

PROCES VERBAL PENTRU INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 2021 – PERSOANE JURIDICE

                                                                                                  Nr. 14214/10.06.2021 Codul de identificare fiscală: 4420830 PROCES-VERBAL pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.14214 /10.06.2021   Întrucât actul administrativ-fiscalnu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din…
Detalii

ANUNTUL COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 2021 – PERSOANE JURIDICE

                                                                                                                Nr. 14213 /10.06.2021 ANUNȚ COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că…
Detalii

Publicaţie căsătorie nr.35472/09.06.2021

Astăzi 09.06.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HOMESCU MIRCEA VICTOR, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei DRAGOMIR SMARANDA IOANA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Mun….
Detalii

Publicaţie căsătorie nr.7730/03.06. 2021

Astăzi 03.06.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIOFU ANDREI VIOREL, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, Şos. Bucureşti Târgovişte, nr.65, judeţul Ilfov şi a d-nei SIMA ADRIANA-CRISTINA, în vârstă de 25 ani, cu…
Detalii

HOTĂRÂREA 50/27.05.2021

HOTĂRÂRE | 50 | din data de 27.05.2021 Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamililală P+1E, – ***************, nr. *** – nr. cadastral **** AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al…
Detalii

HOTĂRÂREA 49/27.05.2021

Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic al SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 48/27.05.2021

HOTĂRÂRE | 48 | din data de 27.05.2021 Privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Comunei Mogoșoaia la 31.12.2020 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

Actualizat la:
14 iunie 2021

Sari la conținut