2021

HOTĂRÂREA 121/14.12.2021

HOTĂRÂRE | 121 | din data de 14.12.2021 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru luna octombrie 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 120/14.12.2021

HOTĂRÂRE | 120 | din data de 14.12.2021 Privind acceptarea declarațiilor de renunțare conform anexei și trecerea în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilelor situate în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

HOTĂRÂREA 119/14.12.2021

HOTĂRÂRE | 119 | din data de 14.12.2021 Privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului, a modelului Contractului de delegare și a Strategiei Locale de iluminat public…
Detalii

HOTĂRÂREA 118/14.12.2021

HOTĂRÂRE | 118 | din data de 14.12.2021 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de specialitate; Prevederile…
Detalii

HOTĂRÂREA 117/14.12.2021

HOTĂRÂRE | 117 | din data de 14.12.2021 Privind aprobarea Studiului de oportunitate, și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 116/14.12.2021

HOTĂRÂRE | 116 | din data de 14.12.2021 Privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole…
Detalii

HOTĂRÂREA 115/14.12.2021

HOTĂRÂRE | 115 | din data de 14.12.2021 Privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole…
Detalii

HOTĂRÂREA 114/14.12.2021

HOTĂRÂRE | 114 | din data de 14.12.2021 Pentru modificarea HCL nr. 107/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin…
Detalii

HOTĂRÂREA 113/14.12.2021

HOTĂRÂRE | 113 | din data de 14.12.2021 Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei Mogoşoaia pe anul 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 112/26.11.2021

HOTĂRÂRE | 112 | din data de 26.11.2021 Privind darea din administrarea Consiliului Local Mogoșoaia, în administrarea Consiliului Județean Ilfov a străzii Valea Parcului aflată în domeniul public al comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

Actualizat la:
2 februarie 2022

Sari la conținut