2021

HOTĂRÂREA 76/30.08.2021

Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului I 2021 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul…
Detalii

HOTĂRÂREA 75/30.08.2021

Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie-iunie 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 74/30.08.2021

Privind  transferul dreptului de proprietate din proprietatea publică a Comunei Mogoșoaia în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea C.N.A.I.R. S.A. a bunurilor afectate de lucrarea de utilitate publică „ Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900…
Detalii

HOTĂRÂREA 73/30.08.2021

Privind aprobarea contractului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T Mogoșoaia la nivelul UAT Mogoșoaia jud. Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 72/30.08.2021

Privind  prelungirea autorizațiilor taxi numerele 015 și 018 ale transportatorului autorizat S.C. SALON RELAX SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului…
Detalii

HOTĂRÂREA 71/30.08.2021

Privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de delegare a  gestiunii a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului și a modelului Contractului de delegare a serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân pentru…
Detalii

HOTĂRÂREA 69/28.07.2021

Privind cazurile în care este obligatorie prezentarea unei declarații autentice pentru deschiderea rolului fiscal AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Prevederile art. 13 și 41 din Legea cadastrului…
Detalii

HOTĂRÂREA 68/28.07.2021

Privind modificarea HCL nr. 16/18.02.2021 privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 67/28.07.2021

Privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul II din anul 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate…
Detalii

HOTĂRÂREA 65/02.07.2021

Privind aprobarea actualizării Studiului de Oportunitate „Linii de transport Public cu Emisii Zero” pentru zona Mogoșoaia – Chitila – Buftea – Otopeni – București, pentru achiziția de autobuze electrice și a Măsurilor complementare pentru investițiile aferente proiectelor: 1. Linie de…
Detalii

Actualizat la:
2 septembrie 2021

Sari la conținut