Dispozițiile Primarului – cu caracter normativ

DISPOZIȚIA 99/05.02.2020

Privind delegarea calității de reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor domnului Mihail George Staicu Având în vedere: Referatul Secretarului General nr. 5120/05.02.2020; Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor…
Detalii

DISPOZIȚIA 97/04.02.2020

                             Privind constituirea comisiei de negociere pentru cumpărarea apartamentelor situate în str. Chitila Pădure nr. 2, respectiv 2/5 din comuna Mogoșoaia Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane  și Arhivă nr. 4997/04.02.2020; Prevederile HCL nr. 280/15.10.2018 2019 privind aprobarea…
Detalii

DISPOZIŢIA 37/28.01.2020

Privind aprobarea Regulamentului Intern pentru Stabilirea Procedurii și a Criteriilor de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Personalului Contractual din Cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 4351/27.01.2020; Dispozițiile…
Detalii

DISPOZIȚIA 22/17.01.2020

Privind desemnarea funcționarilor din cadrul S.P.C.L.E.P. Mogoșoaia, respectiv din cadrul Compartimentului Stare Civilă să furnizeze și să prelucreze datele cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor reglementat de O.U.G. nr. 97/2005 și actele de stare civilă reglementate…
Detalii

DISPOZIȚIA 14/08.01.2020

Privind numirea comisiei de verificare a situației juridice a imobilelor pentru care posesorii nu au acte doveditoare ale dreptului de proprietate și pentru care se vor emite adeverințe care atestă faptul că dețin imobilul sub nume de proprietar, în vederea…
Detalii

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut