DISPOZIȚIA 316/18.08.2020

Privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerile autorităților Administrației Publice Locale din anul 2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 22360/18.08.2020;

Adresa Instituției Prefectului Ilfov nr. 22287/18.08.2020;

Având în vedere prevederile art. 79 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților Administrației Publice Locale, pentru modificarea Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 576/2020 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurarii în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile publice locale din anul 2020;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1), lit. a), alin. (2) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Stabilirea următoarelor locuri speciale de afișaj electoral din comuna Mogoșoaia pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2020, și anume:

Art. 2 Secretarul General al Comunei Mogoșoaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se va comunica compartimentului de resort şi Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut