DISPOZIȚIA 348/01.09.2020

Privind desemnarea persoanelor care vor constata contravențiile și vor aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 (r1) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, respectiv de Legea nr. 119/1996 (r2) cu privire la actele de stare civilă 

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 23459/ 01.09.2020;

În baza dispoziţiilor art. 63-65 din Legea nr. 119/1996 (r2) cu privire la actele de stare civilă cu modificările și completările ulterioare;

Conform dispoziţiilor art. 42-44 din Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 (r1) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 101 din Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români aprobate prin Hotărârea nr. 1375/2006 cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1  Desemnarea persoanelor care vor constata contravențiile și vor aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 (r1) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Legea nr. 119/1996 (r2) cu privire la actele de stare civilă cu modificările și completările ulterioare, astfel:

  • sancțiunile prevăzute la art. 42 din Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 (r1);
  • pentru a aplica sancțiunile prevăzute la art. 63 din  Legea nr. 119/1996 (r2).

Art. 2  Secretarul General, Compartimentul Resurse Umane și Arhivă și persoanele desemnate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se va comunica persoanelor desemnate la art. 1,  compartimentelor de resort şi Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut