DISPOZIȚIA 294/07.08.2020

Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție comunală nr. 33 Mogoșoaia, județ Ilfov.

Având în vedere:

Referatul nr. 21566/07.08.2020;

Prevederile art. 121 alin. (2) ind. 2 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 4 și urm. Din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020;

Prevederile Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora;

Conform art. 19 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/03.08.2020;

Potrivit prevederilor art. 155 alin (2) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

            PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Pe perioada desfășurării activității Biroului Electoral de Circumscripție comunală nr. 33 Mogoșoaia desemnarea doamnei Gabriela Ghinea și a domnului Costaș Mihai ca personal tehnic auxiliar, precum și a domnului Dobre Daniel Eugen ca informatician.

Art. 2 Personalul desemnat la alin. (1) din prezenta dispoziție asigură suport tehnic președintelui și locțiitorului Biroului Electoral de Circumscripție comunală nr. 33.

Art. 3 Secretarul General va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică celor interesați și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut