DISPOZIŢIA 342/01.09.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 01.09.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 23411/01.09.2020;

Luând în considerare situația existentă la nivelul internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia;

În temeiul art. 4⁴ art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea nr. 43/27.08.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice;

Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă de pe teritoriul României începând cu data de 16.08.2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de SARS-CoV-2,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. I Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședința extraordinară din data de 01.09.2020, ora 09:00, care va avea loc la sediul din Șoseaua București-Târgoviște, nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

Art. 1 Începând cu data de 01.09.2020 se aprobă reluarea activităţii cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare și/sau a băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor de pe raza comunei Mogoşoaia, având obligativitatea de a respecta orarul de lucru cu publicul ce nu poate începe înainte de ora 06.00 şi nu se poate prelungi după ora 24.00.Art. 2 Începând cu data de 01.09.2020 este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţii special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, pe raza comunei Mogoşoaia, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.

Art. 3 Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise în comuna Mogoşoaia începând cu data de 01.09.2020 numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private, sau a altor evenimente culturale, sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție. Se interzice participarea la  evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 50 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică. Participarea la evenimente private în spaţii deschise este interzisă, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 100 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică.

Art. 4 Începând cu data de 01.09.2020 se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshop-uri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum 50 de persoane în interior şi de maximum 100 de persoane în exterior, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.

Art. 5 Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt  interzise  organizarea  şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de  întruniri în spaţiu deschis de pe raza comunei Mogoşoaia, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii  închise, cu excepția celor organizate şi desfăşurate prevăzute la punctele 2-6, 6¹-6³, 7-15 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2020. Organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise, fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

Art. 6 Începând cu data de 01.09.2020 pe raza comunei Mogoșoaia activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă.

Art. 7 Se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici de pe raza comunei Mogoșoaia să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor.

Art. II Prezenta dispoziţie se comunică prin grija Secretarului General potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut