Author Archive: Laurențiu Tocitu

PROIECT DE HOTĂRÂRE 108/21.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 108 | din data de 21.05.2024  Privind împuternicirea Administratorului Public al Comunei Mogoșoaia, domnul Daniel Eugen Dobre să semneze Decizia Asociatului Unic al COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 107/20.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 107 | din data de 20.05.2024  Privind aprobarea suportului alimentar acordat preșcolarilor și elevilor în cadrul Programului național „Masa sanatoasă” AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 106/20.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 106 | din data de 20.05.2024  Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 105/17.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 105 | din data de 17.05.2024 Privind  aprobarea Regulamentului de acordare a „Diplomei Longevității” și a câte unui ajutor financiar, cuplurilor mogoșoiene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și locuitorilor comunei Mogoșoaia care…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 104/16.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 104 | din data de 16.05.2024 Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “EDIFICARE ANSAMBLU LOCUINȚE”, comuna Mogoșoaia, Str. Agricultorilor nr. 8, Tarla 35, Parcela 1,  jud. Ilfov, număr cadastral 67482 AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 103/16.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 103 | din data de 16.05.2024 Pentru aprobarea demarării procedurii în vederea realizării unui schimb de imobile în vederea amenajării unei parcări în zona adiacentă a Centrului Multifuncțional AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 102/15.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 102 | din data de 15.05.2024 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 2”: str. Intrarea Nichita Stănescu, Garoafelor, Nuferilor, Senatorilor, Intrarea Poeziei, Intrarea…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 101/15.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 101 | din data de 15.05.2024 Privind încheierea unui protocol de cooperare între Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov-Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot „Șanse egale la educație” în anul școlar 2024-2025 AVÂND…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 100/15.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 100 | din data de 15.05.2024 Privind  aprobarea schimbării obiectului secundar de activitate al societății ECOTRANS STCM SRL AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 99/15.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 99 | din data de 15.05.2024 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie si martie 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de…
Detalii

Actualizat la:
21 mai 2024

Sari la conținut