Author Archive: Laurențiu Tocitu

HOTĂRÂREA 95/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 95| din data de 21.05.2024 Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “EDIFICARE ANSAMBLU LOCUINȚE”, comuna Mogoșoaia, Str. Agricultorilor nr. 8, Tarla 35, Parcela 1,  jud. Ilfov, număr cadastral 67482 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 94/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 94| din data de 21.05.2024 Pentru aprobarea demarării procedurii în vederea realizării unui schimb de imobile în vederea amenajării unei parcări în zona adiacentă a Centrului Multifuncțional AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 93/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 93| din data de 21.05.2024 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 2”: str. Intrarea Nichita Stănescu, Garoafelor, Nuferilor, Senatorilor, Intrarea Poeziei, Intrarea Trandafirilor, Intrarea Vaselor…
Detalii

HOTĂRÂREA 92/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 92| din data de 21.05.2024 Privind încheierea unui protocol de cooperare între Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov-Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot „Șanse egale la educație” în anul școlar 2024-2025 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul…
Detalii

HOTĂRÂREA 91/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 91| din data de 21.05.2024 Privind  aprobarea schimbării obiectului secundar de activitate al societății ECOTRANS STCM SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

HOTĂRÂREA 90/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 90| din data de 21.05.2024 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie si martie 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 89/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 89| din data de 21.05.2024 Privind acordarea unor pachete cadou copiilor din comuna Mogoșoaia cu ocazia zilei de 1 iunie AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 88/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 88| din data de 21.05.2024 Privind aprobarea traseului si a consumului de combustibil pentru microbuzul scolar M2 Renault Master Arobus L3H2 tip 16+1 locuri AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 87/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 87| din data de 21.05.2024 Privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Mogoșoaia cu destinația drum public a imobilelor identificate cu nr. cadastral 60223, nr. cadastral 60224, nr. cadastral 60226 și nr. cadastral 60228 situate în intravilanul…
Detalii

HOTĂRÂREA 86/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 86| din data de 21.05.2024 Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

Actualizat la:
22 mai 2024

Sari la conținut