Proces verbal ședința nr. 8797 din 05.04.2024

   PROCES-VERBAL nr. 8797

Din data de 05.04.2024

încheiat cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 05.04.2024, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 12:00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 9 consilieri (Andrei Amalia, Băiaș Costel, Chihai Roxana-Cristina, Covaci Florin-Răducu, Diaconescu Victor-Adrian, Dinu Gheorghe, Mihalache Mariana, Predeșel Nicolae, Vlad Constantin) și  6 consilieri online ( Bobe Alin Petrișor, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru, Ienculescu-Popovici Felicia, Pavel Aurel, Vârtic Alin Călin).

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu 11 voturi pentru, 1 impotrivă (Pavel Aurel) și 3 abțineri (Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru, Ienculescu-Popovici Felicia).

Domnul Iacoban Alexandru Dumitru a înțeles faptul că doamna Roxana Cristina Chihai nu a fost menționată în procesul verbal al ședinței anterioare.

Doamna Roxana Cristina Bute îl întreabă dacă a citit sau doar a înțeles.

Domnul Iacoban Alexandru Dumitru susține că nu a apucat să citească procesul verbal al ședinței.

Președintele de ședință, supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre nr.94/04.04.2024 Privind aprobarea indicatorilor economici aferenți serviciilor privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Mogoșoaia (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) al comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

  Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  Domnul Iacoban Alexandru Dumitru întreabă care este etapa următoare după ce se votează acest proiect.

  Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că se va comunica care va fi etapa următoare, deocamdată trebuie să obținem finanțarea.

  Domnul Costel Băiaș precizează că este vorba de obținerea finanțării, nu știm etapa viitoare.

  Domnul Florin Răducu Covaci susține că li se va comunica la momentul potrivit.

  Domnul Iacoban Alexandru Dumitru întreabă dacă s-a făcut atribuirea.

  Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că nu s-a făcut.

  Domnul Costel Băiaș precizează că nu poate să se facă atribuirea dacă nu avem aprobarea acestor indicatori economici.

  Domnul Florin Răducu Covaci susține că inițial trebuie obținută finanțarea, ulterior atribuim.

  Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

  Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

  Actualizat la:
  22 mai 2024

  Sari la conținut