Daily Archive: 19 iunie 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE 120/18.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 120 | din data de 18.06.2024 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile aprilie si mai 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 119/18.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 119 | din data de 18.06.2024 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 118/18.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 118 | din data de 18.06.2024 Privind stabilirea salariilor de bază și a indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică locală și funcțiile asimilate acestora, respectiv pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul instituției Comuna…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 117/18.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 117 | din data de 18.06.2024 Privind desemnarea membrilor comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul UAT Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 116/18.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 116 | din data de 18.06.2024 Privind modificarea HCL nr. 66/23.05.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții “Amenajare teren de sport strada Islaz, Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 115/18.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 115 | din data de 18.06.2024 Privind modificarea HCl nr. 149/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str….
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 114/18.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 114 | din data de 18.06.2024 Privind acordarea unui ajutor de urgență pentru reintegrare socială și adaptare la condiţii adecvate de viaţă şi mediu social după detenţie domnului ********* ****** AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 113/18.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 113 | din data de 18.06.2024 Privind atribuirea autorizației taxi numărul 004 a transportatorului NICK EXPRESS LOGISTIC S.R.L. AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre, Raportul compartimentului de specialitate,…
Detalii

DISPOZIȚIA NR. 541 DIN 19.06.2024

DISPOZIŢIA NR. 541 Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 25.06.2024 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 14541/ 19.06.2024; În temeiul art. 133 alin. (1)  art. 134 alin. (1) lit. a),  art….
Detalii

Actualizat la:
19 iunie 2024

Sari la conținut