Daily Archive: 18 iunie 2024

Proces verbal ședința nr. 14074 din 12.06.2024

PROCES-VERBAL nr. 14074 Din data de 12.06.2024 încheiat cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 12.06.2024, ședință convocată de către primar. Ședința se desfășoară la ora 13:00 la sediul Școlii Gimnazile nr….
Detalii

HOTĂRÂREA 103/17.06.2024

HOTĂRÂRE | 103| din data de 17.06.2024 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță in zona Livada, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”, în vederea depunerii în cadrul apelului din programul Regional București – Ilfov 2021 -2027 AVÂND…
Detalii

HOTĂRÂREA 102/17.06.2024

HOTĂRÂRE | 102| din data de 17.06.2024 Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean, Comuna Mogoșoaia și Fundația Părinți salvatori pentru implementarea proiectului pilot „Ilfov, pentru inima ta AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

HOTĂRÂREA 101/17.06.2024

HOTĂRÂRE | 101| din data de 17.06.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Badea Petre și Telegaru Ion prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 83 din 02.04.2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al…
Detalii

Actualizat la:
18 iunie 2024

Sari la conținut