PROIECT DE HOTĂRÂRE 113/18.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 113 | din data de 18.06.2024

Privind atribuirea autorizației taxi numărul 004 a transportatorului NICK EXPRESS LOGISTIC S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Prevederile art. 3 alin. (1), art. 141, alin (4), lit. c), alin. (5), alin. (7) și alin. (8) din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de încheiere republicată cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d),  precum și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea atribuirii autorizației taxi numărul 004  transportatorului autorizat NICK EXPRESS LOGISTIC S.R.L.

Art. 2 Aprobarea încheierii Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim taxi, cu transportatorul prevăzut în art. 1.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni

Inițiator
Viceprimar
Florin-Răducu Covaci
 Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 iunie 2024

Sari la conținut