PROIECT DE HOTĂRÂRE 117/18.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 117 | din data de 18.06.2024

Privind desemnarea membrilor comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul UAT Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa nr. 3347349/24.05.2024 a Jandarmeriei Române – Inspectoratul de Jandarmi Județeam Ilfov, Serviciul Ordine și Siguranță Publică, înregistrată la instituția Comuna Mogoșoaia sub nr. 12925/29.05.2024

Dispozițiile  art. 4, art. 8 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. b), art. 139 alin. 1, art. 155 alin. 1, lit. d) și alin. 5 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea membrilor comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul UAT Mogoșoaia, și anume:

– Primar- Paul Mihai Nicu Precup,

– Secretar General – Roxana Cristina Bute

– Reprezentant Poliția Locală – Miron Gheorghe

– Reprezentant Inspectorat de Jandarmi Județeam Ilfov, Serviciul Ordine și Siguranță Publică – Colonel Iacob Teodor

Art. 2 La data adoptării prezentului proiect de hotărâre încetează aplicabilitatea prevederilor HCL nr. 118/2014 și HCL nr. 807/2019.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni

Inițiator
Viceprimar
Florin-Răducu Covaci
 Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 iunie 2024

Sari la conținut