PROIECT DE HOTĂRÂRE 114/18.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 114 | din data de 18.06.2024

Privind acordarea unui ajutor de urgență pentru reintegrare socială și adaptare la condiţii adecvate de viaţă şi mediu social după detenţie domnului ********* ******

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Cererea înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr. 10694/29.04.2024;

Adresa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 10988/RG/8721/SG/1786/21.05.2024 înregistrată la registratura Comunei Mogoșoaia cu nr. 13678/06.06.2024;

Prevederile art. 85 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune;

Prevederile Strategiei Naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024 aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 430/2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea acordării  unui ajutor de urgenţă în valoare de 2.500 lei,  domnului ********* ****** domiciliat în Comuna Mogoșoaia pentru reintegrare socială și adaptare la condiţii adecvate de viaţă şi mediu social după detenţie.

Art. 2 Compartimentul Asistenta Sociala va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și il va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni

Inițiator
Viceprimar
Florin-Răducu Covaci
 Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 iunie 2024

Sari la conținut