Daily Archive: 21 aprilie 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE 52/21.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 52 | din data de 21.04.2023 Privind aprobarea unui protocol de cooperare cadru între Județul llfov – Consiliul Județean și U.A.T. Mogoșoaia, privind schimbul de date și informații digitale cu scopul actualizării și dezvoltării bazelor de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 51/20.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 51 | din data de 20.04.2023 Privind aprobarea scoaterii din functiune si valorificarii prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Mogosoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 50/20.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 50 | din data de 20.04.2023 Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 49/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 49 | din data de 19.04.2023 Privind punerea în aplicare a dispozițiilor Sentinței Civile nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor prin care au fost anulate hotărârile emise de Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia de suspendare a…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 48/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 48 | din data de 19.04.2023 Privind modificarea HCL nr. 137/31.10.2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activitatii de administrare a domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale Comuna Mogosoaia pentru activitatea de amenajare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 47/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 47 | din data de 19.04.2023 Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 46/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 46 | din data de 19.04.2023 Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 1400 mp identificat cu nr. cadastral 67887 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr….
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 45/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 45 | din data de 19.04.2023 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 44/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 44 | din data de 19.04.2023 Privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în vederea implementării proiectului „Mogoșoaia – hub educațional verde” AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 43/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 43 | din data de 30.03.2023 Privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil către Colectare Deșeuri Mogoșoaia SRL AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

Actualizat la:
21 aprilie 2023

Sari la conținut