PROIECT DE HOTĂRÂRE 49/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 49 | din data de 19.04.2023

Privind punerea în aplicare a dispozițiilor Sentinței Civile nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor prin care au fost anulate hotărârile emise de Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia de suspendare a Planurilor Urbanistice Zonale ce reglementează “zona Livadă”, respectiv: HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (6) lit. c), și alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea punerii în aplicare a dispozițiilor Sentinței Civile nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor prin care au fost anulate hotărârile emise de Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia de suspendare a Planurilor Urbanistice Zonale ce reglementează “zona Livadă”, respectiv: HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018.

Art. 2 Constatarea anulării HCL nr. 16/18.02.2021, HCL nr. 68/28.07.2021, HCL nr. 23/18.02.2022 și HCL nr. 78/10.08.2022 și HCL nr. 7/26.01.2023.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 aprilie 2023

Sari la conținut