PROIECT DE HOTĂRÂRE 50/20.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 50 | din data de 20.04.2023

Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 51 alin (2) din  Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform HG 423/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare a sumelor necesare acordarii drepturilor de care beneficiaza copii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masa;

În temeiul HG 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar

Prevederile HG 838/2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive, precum si sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie sociala intr-un serviciu public de tip rezidential, precum si pentru mamele protejate in centre maternale;

În temeiul art. 129 alin. (7) lit. a) și b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 aprilie 2023

Sari la conținut