Monthly Archive: decembrie 2022

Publicație căsătorie nr.45141/28.12.2022

Astăzi 28.12.2022 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui CIOCIOMAN MIHAI, în vârstă de 48 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov și a dnei ANGHELINI ADINA TEODORA vârstă de 46 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia județul…
Detalii

Anunț colectiv 31957 /27.12.2022

                                                                                               Nr.31957 /27.12.2022 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 30942 din 13.12.2022

PROCES-VERBAL Nr. 30942 din 13.12.2022 Ședința se desfășoară la ora 12.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, prin apel telefonic domnii Iacoban…
Detalii

HOTĂRÂREA 128/22.12.2022

HOTĂRÂRE | 128| din data de 22.12.2022 Privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 20 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 126/22.12.2022

HOTĂRÂRE | 126| din data de 22.12.2022 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ Grădinița Zori de Zi AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

HOTĂRÂREA 125/22.12.2022

HOTĂRÂRE | 125| din data de 22.12.2022 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; Prevederile art….
Detalii

HOTĂRÂREA 124/22.12.2022

HOTĂRÂRE | 124| din data de 22.12.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 123/22.12.2022

HOTĂRÂRE | 123| din data de 22.12.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile octombrie și noiembrie 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

Actualizat la:
30 decembrie 2022

Sari la conținut