Monthly Archive: octombrie 2020

Regulamentul procedurilor Dispozițiilor

REGULAMENT PRIVIND MĂSURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE ȘI CIRCULAȚIA PROIECTELOR DE DISPOZIȚII, PRECUM ȘI A DISPOZIȚIILOR EMISE DE PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA I. DISPOZIȚII GENERALE Art. 1. Prevederile Legii nr. 24/2000 privind  normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările…
Detalii

Proceduri taxe și impozite

Pentru plata impozitelor si taxelor aveti la dispozitie www.ghiseul.ro pentru plata online cu cardul bancar, cat si posibilitatea platii numerar sau cu cardul bancar la Casieria Primariei Comunei Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 138, Mogosoaia, Jud. Ilfov. Proceduri privind obtinerea diverselor…
Detalii

Anunț de interes public!

Puteți să consultați documentele tehnice ale cadastrului, atât la sediul nostru, cât și on-line! Începând cu data de 05.10.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la Biroul Cadastru din Str. Agricultorilor Nr. 5 bis (fost Ariei nr. 30), comuna…
Detalii

HOTĂRÂREA 19/26.10.2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ HOTĂRÂREANR. 19 DIN 26.10.2020 Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență,…
Detalii

Regulamentul procedurilor Hotărârilor Consiliului Local

REGULAMENT PRIVIND MĂSURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE ȘI CIRCULAȚIA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE În conformitate cu prevederile legii nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, autoritățile administrației publice locale stabilesc regulamente proprii privind aplicarea…
Detalii

HOTĂRÂREA 815/21.09.2020

HOTĂRÂRE | 815| din data de 21.09.2020 Privind modificarea HCL nr. 1030/30.10.2019 pentru modificarea și completarea HCL 236/30.05.2018 privind implementarea Proiectului “Îmbunătățirea calității serviciului de colectare deșeuri din comuna Mogosoaia prin dotarea cu o autospecială pentru containere”. AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

HOTĂRÂREA 814/21.09.2020

HOTĂRÂRE | 814 | din data de 21.09.2020 Privind darea în folosință gratuită a unor bunuri – dispozitive electronice cu conexiune la internet în vederea facilitării activităților didactice la distanță pentru elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale nr. 1…
Detalii

Publicaţie căsătorie nr.363/14.10.2020

ROMÂNIAJUDEŢUL PRAHOVAPRIMĂRIA COMUNEI PĂULEŞTISTARE CIVILĂ Astăzi 14.10.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ILIE ADRIAN MIHAIL, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în localitatea Ploieşti, judeţul Prahova şi a d-nei BURCEA TEODORA ANDREEA, în vârstă de 24…
Detalii

Actualizat la:
5 noiembrie 2020

Sari la conținut