Monthly Archive: septembrie 2020

Publicaţie căsătorie

MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTORUL 1 DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ Nr. înreg. 88962 din 22.09.2020 PUBLICAŢIE Astăzi 22.09.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DREZALIU FLORIN-CONSTANTIN, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Mun….
Detalii

HOTĂRÂREA 813/21.09.2020

HOTĂRÂRE | 813 | din data de 21.09.2020 Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a unui reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliul de Administrație al Școlii nr. 1 Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant…
Detalii

HOTĂRÂREA 812/21.09.2020

HOTĂRÂRE | 812 | din data de 21.09.2020 Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din…
Detalii

HOTĂRÂREA 811/21.09.2020

HOTĂRÂRE | 811 | din data de 21.09.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei Mogoşoaia pe anul 2020 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 810/28.08.2020

HOTĂRÂRE | 810 | din data de 28.08.2020 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Adresa…
Detalii

HOTĂRÂREA 809/28.08.2020

HOTĂRÂRE | 809 | din data de 28.08.2020 Privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile către S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L. AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 808/28.08.2020

HOTĂRÂRE | 808 | din data de 28.08.2020 Pentru reînnoirea mandatului administratorului S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L. și împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia în vederea semnării Deciziei Asociatului Unic la S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L. AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 807/28.08.2020

HOTĂRÂRE | 807 | din data de 28.08.2020 Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții “Modernizare str. Fermei în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

HOTĂRÂREA 806/28.08.2020

HOTĂRÂRE | 806 | din data de 28.08.2020 Pentru aprobarea procedurii de lucru pentru stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 805/28.08.2020

HOTĂRÂRE |805| din data de 28.08.2020 Pentru anulare HCL nr. 159/23.01.2019 privind supraimpozitarea terenului cu număr cadastral 53326. AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate…
Detalii

Actualizat la:
30 septembrie 2020

Sari la conținut