Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogoșoaia – Băneasa

      

Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogoșoaia – Băneasa

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare

Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

ORAȘUL CHITILA în parteneriat cu UAT Comună Mogoșoaia implementează proiectul „ Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogoșoaia – Băneasa” SMIS 124200

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem de transport public ecologic care să determine reducerea emisiilor de CO2 și îmbunătățirea accesibilității modurilor de transport prietenoase cu mediul, prin investițîi destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători, respectiv achiziția a 8 autobuze electrice pentru traseul CHITILA – MOGOȘOAIA – BĂNEASA (R35). Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2 la nivelul Orașului Chitila și Comunei Mogoșoaia generate de transportul rutier motorizat, contribuie în mod direct la realizarea Obiectivului specific al axei prioritare 3.2 din POR 2014-2020, și anume reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. În acest sens, prin activitaþîle propuse prin proiect se va urmări, în principal, îmbunataþirea eficienþei transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilitații, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se va urmări că utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs, făță de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea numărului autoturismelor și reducerea emisiilor de echivalent CO2. Achiziționarea de autobuze ecologice va crește atractivitatea transportului public local, fapt care va susține relocarea modală, respectiv renunțarea la efectuarea deplasărilor cu autovehicului personal în favoarea utilizării mijloacelor de transport public local. Dotarea flotei de transport public cu 8 autobuze electrice noi și nepoluante va determina o parte dintre utilizatorii actuali ai autoturismului personal să se îndrepte către transportul public, fapt va conduce la reducerea impactului negativ creat de autovehiculele propulsate de motoare alimentate cu combustibili convenționali, inclusiv la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (echivalent CO2) deversate în atmosfera.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OBS1. Reducerea emisiilor de CO2 de la nivelul arealului de studiu provenite din transportul public prin modernizarea sistemului de transport public local/zonal, că urmare a achiziției de 8 autobuze electrice destinate transportului public de călători pentru traseul R35: CHITILA – MOGOȘOAIA – BĂNEASA.

2. OBS2. Creșterea estimată a numărului de pasageri care utilizează transportul public de călători și încurajarea transportului modal către sistemele de transport public de călători.

REZULTATE URMĂRITE DUPĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

  1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 2018;

Scenariul „fără proiect”: 90112.00 tone CO2/an;

Scenariul „cu proiect”: 90112.00 tone CO2/an;

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an): 0 tone CO2/an, adică o scădere procentuală cu 0%.

  • Scăderea anuala estimată a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 2021;

Scenariul „fără proiect”: 95854.00 tone CO2/an;

Scenariul „cu proiect”: 95056.00 tone CO2/an;

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an): 798.00 tone CO2/an, adică o scădere procentuală cu 0,84%.

  • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 2025 Scenariul „fără proiect”: 107328.00 tone CO2/an;

Scenariul „cu proiect”: 106621.00 tone CO2/an;

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an): 707.00 tone CO2/an, adică o scădere procentuală cu 0.66%.

  • Creșterea estimată a numarului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului/anul de bază: 2018;

Scenariul „fara proiect”: 5882705 pasageri/an;

Scenariul „cu proiect”: 5882705 pasageri/an;

Cresterea estimata a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite: 0 pasageri/an, adică o creștere procentuală cu 0%.

  • Cresterea estimata a numarului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 2021;

Scenariul „fără proiect”: 6143680.00 pasageri/an;

Scenariul „cu proiect”: 8164685.00 pasageri/an;

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite: 2021005.00 pasageri/an, adică o creștere procentuală cu 24,75%.

  • Creșterea estimată a numarului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: 2025 Scenariul „fără proiect”: 6523280 pasageri/an;

Scenariul „cu proiect”: 8662910.00 pasageri/an;

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite: 2139630.00 pasageri/an, adică o creștere procentuală cu 24,70%.

7. Tramvaie/troleibuze/autobuze achiziționate (nr./set), după caz

Valoare la începutul implementării proiectului: 0 autobuze electrice;

Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 8 autobuze electrice.

8. Stații de încărcare (lentă/rapidă) achiziționate

Valoare la inceputul implementării proiectului: 0 stații de încarcare;

Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 8 stații de încarcare lentă; 2 stații de încărcare rapidă.

Tabel stații transport public R35

Nr. Crt.Denumirea StațieiLocalitateRegim de proprietate drum
1Terminal Pasaj CFR ChitilaChitilaDN 7, CNAIR
2Stradă LibertățiiChitilaDN 7, CNAIR
3Stradă DejChitilaDN 7, CNAIR
4Stradă Ion OlteanuChitilaDNCB vechi, CNAIR
5Cimitirul ChitilaChitilaDNCB vechi, CNAIR
6Stradă IslazChitilaDNCB vechi, CNAIR
7Pădurea Mogoșoaia ChitilaMogoșoaiaDNCB vechi, CNAIR
8Stradă Marta BibescuMogoșoaiaDNCB vechi, CNAIR
9Mega Image MogoșoaiaMogoșoaiaDN 1A, CNAIR
10Stradă BasculeiMogoșoaiaDN 1A, CNAIR
11FortuluiMogoșoaiaDN 1A, CNAIR
12Stradă NadesMogoșoaiaDN 1A, CNAIR
13Cimitirul StrăuleștiMogoșoaiaDN 1A, CNAIR
14ADP Sector 1BucureștiDNCB, CNAIR
15Fermă OdăiBucureștiDNCB, CNAIR
16ICSIMBucureștiDNCB, CNAIR
17Șoseaua Odăi 179BucureștiDNCB, CNAIR
18Sat OdăiOtopeniDNCB, CNAIR
19Pasaj OtopeniBucureștiBucurești
20Pasaj CFR OtopeniBucureștiBucurești
21Șoseaua București – Ploiești 107BucureștiBucurești
22Aleea PrivighetorilorBucureștiBucurești
23Institutul MeteorologicBucureștiBucurești
24Drumul MătăsiiBucureștiBucurești
25Terminal Centrul Comercial BăneasaBucureștiBucurești

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro  |  facebook.com/inforegio.ro

Actualizat la:
20 octombrie 2020

Sari la conținut