2020

HOTĂRÂREA 831/23.12.2020

Privind darea în folosință gratuită a unor bunuri – dispozitive electronice cu conexiune la internet și telefoane mobile în vederea facilitării activităților consilierilor locali ai comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 830/23.12.2020

Privind aprobarea încheierii Contractului de asociere cu Județul Ilfov Consiliul Județean și Universitatea de Medicină și Farmacie ,, Carol Davila” în vederea realizării în comun a proiectului de interes public ,,Complexul Medical ,,Carol Davila- University Medical City ” – etapa…
Detalii

HOTĂRÂREA 829/23.12.2020

Privind desemnarea domnului Paul Mihai Nicu Precup ca membru titular în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București Ilfov și a doamnei Mirela Raluca Căpălneanu ca membru supleant AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 828/23.12.2020

Privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local…
Detalii

HOTĂRÂREA 827/23.12.2020

Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie -septembrie 2020 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

HOTĂRÂREA 826/23.12.2020

Privind aprobarea indemnizației de instalare pentru doamna Vrăjitoru M. Ramona, profesor învățământ primar, titular al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 825/23.12.2020

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 813/21.09.2020 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a unui reprezentant al Comunei Mogosoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant…
Detalii

HOTĂRÂREA 824/23.12.2020

Privind aprobarea Planului de acțiuni și interes local pe anul 2021 conform Legii venitului minim garantat nr. 416/2001 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate…
Detalii

HOTĂRÂREA 823/ 23.12.2020

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia; Prevederile art. 56, art….
Detalii

HOTĂRÂREA 822/23.12.2020

Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2020 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului…
Detalii

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut