Dispoziția nr. 721/05.12.2023

DISPOZIŢIA NR. 721

DIN 05.12.2023

Privind rectificarea dispoziției nr. 720 din 04.12.2023 referitor la convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 05.12.2023

Având în vedere:

Dispoziția nr. 720 din data de 04.12.2023

Conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.04.2021;

În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (4) teza finală, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1  Se modifică ora Convocarii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședința extraordinară de îndată din data  de 05.12.2023, în sensul că ora desfășurarii ședinței este ora 16.00

Art. 2 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
5 decembrie 2023

Sari la conținut