Daily Archive: 22 mai 2024

Proces verbal ședința nr. 8797 din 05.04.2024

   PROCES-VERBAL nr. 8797 Din data de 05.04.2024 încheiat cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 05.04.2024, ședință convocată de către primar. Ședința se desfășoară la ora 12:00 la sediul Școlii Gimnazile…
Detalii

HOTĂRÂREA 99/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 99| din data de 21.05.2024 Privind împuternicirea Administratorului Public al Comunei Mogoșoaia, domnul Daniel Eugen Dobre să semneze Decizia Asociatului Unic al COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 98/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 98| din data de 21.05.2024 Privind aprobarea suportului alimentar acordat preșcolarilor și elevilor în cadrul Programului național „Masa sanatoasă” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

HOTĂRÂREA 97/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 97| din data de 21.05.2024 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 96/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 96| din data de 21.05.2024 Privind  aprobarea Regulamentului de acordare a „Diplomei Longevității” și a câte unui ajutor financiar, cuplurilor mogoșoiene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și locuitorilor comunei Mogoșoaia care au împlinit vârsta…
Detalii

HOTĂRÂREA 95/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 95| din data de 21.05.2024 Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “EDIFICARE ANSAMBLU LOCUINȚE”, comuna Mogoșoaia, Str. Agricultorilor nr. 8, Tarla 35, Parcela 1,  jud. Ilfov, număr cadastral 67482 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 94/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 94| din data de 21.05.2024 Pentru aprobarea demarării procedurii în vederea realizării unui schimb de imobile în vederea amenajării unei parcări în zona adiacentă a Centrului Multifuncțional AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 93/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 93| din data de 21.05.2024 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 2”: str. Intrarea Nichita Stănescu, Garoafelor, Nuferilor, Senatorilor, Intrarea Poeziei, Intrarea Trandafirilor, Intrarea Vaselor…
Detalii

Actualizat la:
22 mai 2024

Sari la conținut