Proces verbal ședința nr. 27189 din 07.11.2023

PROCES-VERBAL

nr. 27189 din 07.11.2023

încheiat cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 07.11.2023, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 11 consilieri locali, domnul Pavel Aurel este absent, iar doamna Mariana Mihalache și domnii Cojocaru Iustin, Alexandru Dumitru Iacoban participă online.

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 149 din 03.11.2023 Privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile aflate în stare de necesitate urmare incediului din data de 16.10.2023 acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Dinu Gheorghe).

  • Diverse:
  • Propunere Proiect privind aprobarea evenimentului „Serbarile Ierni” în perioada 06 decembrie 2023-06 ianuarie 2024 organizat de comuna Mogoșoaia.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că sunt două amendamente ale grupului de consilieri USR, însă urmare discuțiilor purtate acestea au fost retrase.

Domnul Costel Băiaș propune ca taxa de utilizare temporară a locurilor publice în cadrul Târgului de Crăciun să fie de un leu/mp, și astfel a fost propus un amendament verbal de către grupului de consilieri USR prin care s-a menținut sugestia domnului Costel Băiaș și s-a propus desemnarea unui consilier local în cadrul comisiei  de selecție a participanților.

Cu unanimitate de voturi în cadrul comisiei de selecție a fost desemnat domnul Alin Vărtic.

Astfel, modificările aduse proiectului privind aprobarea evenimentului „Serbarile Ierni” în perioada 06 decembrie 2023-06 ianuarie 2024 organizat de comuna Mogoșoaia sunt următoarele:

  • Introducerea articolului 3 “Desemnarea domnului Alin Călin Vârtic, reprezerntant al Consiliului Local Mogoșoaia, în cadrul comisiei de selecție a participanților.”
  • Modificarea Cap. 4 din Regulament prin care taxa a fost stabilită la 1 leu/mp
  • Modificarea Cap. 7 din Regulament prin adăugarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul comisiei de selecție a dosarelor.

Au fost aprobate atât suplimentarea ordinii de zi, cât și proiectul de hotărâre cu modificările aduse, cu unanimitate de voturi, domnul Dinu Gheorghe anunțând că nu dorește să fie luat în calcul la cvorum motivând un posibil conflict de interese. ( 13 voturi pentru)

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
20 noiembrie 2023

Sari la conținut