PROIECT DE HOTĂRÂRE 60/28.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 60 | din data de 28.04.2023

Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 28.04.2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 123 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 Alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 28.04.2023.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut