Proces verbal ședința nr. 2585 din 26.01.2023

PROCES-VERBAL

Nr. 2585 din 26.01.2023

Ședința se desfășoară la ora 16.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, online domnul Pavel Aurel și domnul Vlad Constantin.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință prezintă adresa nr. 2552/26.01.2023, referitor la Hotararea privind închirierea bunurilor imobile situate în Parcul Mogoșoaia care aparțin domeniului public al comunei Mogoșoaia, precum și referatul de aprobare, depuse de Grupul de Consilieri Locali ai Alianței USR Plus, prin Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin, prin care este prezentat cadrul legal conform căruia documentația depusă nu este suficientă și nu îndeplinește condițiile unui proiect de hotărâre, pentru a putea fi introdus pe ordinea de zi, potrivit prevederilor Codului administrativ.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

1. Proiect de hotărâre nr. 18 din 25.01.2023 Privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia pentru anul 2023-2024, aceasta a fost adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, abțineri 1 (Felicia Ienculescu Popovici).

Doamna Felicia Ienculescu Popovici menționează abținerea, rețeaua școlară trebuie stabilită în baza metodologiei Ministerului Educaței Naționale care prevde să se urmărească cifra de școlari/preșcolari conform datelor Institutului Național de Statistică, data viitoare să se țină cont de acest aspect. Susține că există  o metodologie, nu se stabilește arbitrar, toți preșcolarii și școlarii trebuie să intre în rețeaua școlară.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 1 din 10.01.2023 Privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare a Comunei Mogoșoaia, Comisiei Locale Mogoșoaia pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, Instituției Primarului și Consiliului Local Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, abțineri 2 (Dinu Gheorghe, Vârtic Alin), împotrivă 0.

Secretarul general precizează că acest proiect nu va fi votat de cei ce au dosare cu instituția: Pavel Aurel, Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, astfel va fi un cvorum de 11 consilieri.

2. Proiect de hotărâre nr. 2 din 10.01.2023 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2023, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Doamna Mihalache Mariana îl propune pe domnul Victor Diaconescu, propunere adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu Popovici, Vârtic Alin,  și Covaci Florin).

Domnul Alin Vâric îl propune pe domnul Florin Covaci, propunere respinsă cu un număr de 10 voturi împotrivă, 5 voturi pentru (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin și Covaci Florin)

3. Proiect de hotărâre nr. 3 din 11.01.2023 Privind modificarea și completarea art. 50 din regulamentul anexă la HCL nr. 96 din data de 29.11.2017, Privind Aprobarea Regulamentului, a Caietului de Sarcini și a Contractului de Atribuire în Gestiune Delegată pentru Organizarea și Executarea Serviciului Public de Transport Local în Regim Taxi, acesta a fost adoptat cu un număr de 13 voturi pentru, abțineri 2 (Dinu Gheorghe, Pavel Aurel).

4. Proiect de hotărâre nr. 4 din 19.01.2023 Privind aprobarea planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia – 2023. acesta a fost adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Iacoban Alexandru Dumitru), împotrivă 1 (Dinu Gheorghe).

Doamna Felicia Ienculescu Popovici menționează că firma care se ocupă să ia masuri, aceasta nu a văzut niciun echipaj care să ia câinii și să îi sterilizeze. Aceasta susține că a primit poze cu câini și sesizări de la cetățeni, mai ales pentru zona str. Ariei, zona Gării.

Domnul Florin Covaci susține că aceste situații trebuie comunicate, semnalate primăriei pentru a se lua măsuri.

Domnul Vârtic Alin susține că a existat o intâlnre în urmă cu doi ani, la care a participat și doamna viceprimar, unde un ONG s-a oferit să pună la dispoziție gratuit toate cele necesare pentru a steriliza toți câinii din Mogoșoaia, nu au primit răspunsul primăriei.

Doamna Roxana Cristina Chiai susține că aceștia puteau reveni cu campania, la momentul respectiv era carantină și nu se putea merge din casă în casă pentru a steriliza câinii. În luna noiembrie a anului trecut au existat 3 zile în care s-au făcut sterilizări, tot prin ONG, care are contract cu Consiliul Județean, care vor reveni și anul acesta.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că este o idee bună să se meargă din casă în casă, pentru a informa oamenii cu privire la beneficiile sterilizării, o campanie de informare.

5. Proiect de hotărâre nr. 5 din 19.01.2023 Privind aprobarea planului de acţiuni şi interes local pe anul 2023, conform Legii 416/2001 – Legea venitului minim garantat- modificată și completată, acesta a fost adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, împotrivă 1 (Dinu Gheorghe).

6. Proiect de hotărâre nr. 6 din 19.01.2023 Privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul de dezinsecție și ecologizare mediu Ilfov și unitățile administrativ – teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului “Ilfov fără țânțari”,  acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

  • Se supune la vot Nota de îndreptare eroare materială strecurată în Proiectul de Hotărâre nr. 7/19.01.2013, înregistrată cu nr. 2469/25.01.2023, „HCL nr 196/20.09.2011” – „HCL nr. 193/20.09.2011”, acesta a fost adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, abțineri 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Dinu Gheorghe).

7. Proiect de hotărâre nr. 7 din 19.01.2023 Pentru modificarea HCL nr. 16 din 18.02.2021 privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018, acesta a fost adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, împotrivă 5 (Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Pavel Aurel), abțineri 1 (Dinu Gheorghe).

Domnul Vârtic Alin menționează că nu este normal ca după un an și jumătate de la suspendarea acestor hotărâri, când în vară s-a discutat cu proprietarii din zona respectivă, livadă, s-a promis că în 6 luni va fi rezolvat PUZ-ul, însă a trecut un an și jumătate de atunci, iar acum se dă interdicție pentru încă un an.

8. Proiect de hotărâre nr. 8 din 19.01.2023 Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, propunerea doamnei Roxana Cristina Chihai și a domnului Covaci Florin, acesta a fost adoptat cu unanumitate de voturi,.

Propunerea doamnei Roxana Cristina Chihai – 9 voturi pentru.

Propunerea domnului Covaci Florin – 12 voturi pentru.

Propunerea domnului Pavel Aurel – 3 voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre nr. 9 din 19.01.2023 Privind stabilirea salariilor/indemnizațiilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale “administrație” utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov, pentru anul 2023, acesta a fost adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, abțineri 1 (Dinu Gheorghe).

10. Proiect de hotărâre nr. 10 din 19.01.2023 Privind aprobarea împuternicirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, de a înființa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona și, după caz, modifica serviciul public de transport feroviar de călători de interes local, acesta a fost adoptat cu un număr de 13 voturi pentru, abțineri 2(Dinu Gheorghe, Pavel Aurel).

11. Proiect de hotărâre nr. 11 din 19.01.2023 Privind aprobarea supraimpozitării unor terenuri de pe raza Comunei Mogosoaia Județul Ilfov, acesta a fost adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, abțineri 4 (Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin), împotrivă 1 (Dinu Gheorghe).

Domnul Alin Vârtic motivează abținerea, spunând că a sugerat să se facă un regulament din partea Cosiliului Local pentru a nu mai fi nevoie să voteze acest proiect în fiecare an.

12. Proiect de hotărâre nr. 12 din 19.01.2023 Privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza Comunei Mogosoaia Județul Ilfov, acesta a fost adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, abțineri 4 (Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin), împotrivă 1 (Dinu Gheorghe).

13. Proiect de hotărâre nr. 13 din 19.01.2023 Privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din HCL nr. 100/25.10.2022 privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 1194 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, identificat cu număr cadastral 67640, înscris în cartea funciară nr. 67640 în proprietatea Parohiei Mogoșoaia I, acesta a fost adoptat cu un număr de 14 voturi pentru.

Domnul Pavel Aurel refuză să voteze acest proiect, susține că nu există în Codul Administrativ această procedură.

14. Proiect de hotărâre nr. 14 din 19.01.2023 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru luna decembrie 2022, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

15. Proiect de hotărâre nr. 15 din 19.01.2023 Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023, acesta a fost adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 (Pavel Aurel, Dinu Gheorghe,  Felicia Ienculescu Popovici, Vârtic Alin Călin, Iacoban Alexandru-Dumitru și Cojocaru Iustin).

Domnul Alexandru Iacoban menționează că în urma studierii bugetului a constat că este nerealist. Anul trecut au fost încărcate amenzi de 500.000 lei, anul acesta de 3.000.000 de lei, sau impozitul pentru mijloacele de transport pentru persoanele fizice, sunt de 5 ori mai mari față de anul trecut.

Domnul Covaci Florin menționează că nu au crescu de 5 ori, acestea sunt estimări.

Domnul Alexandru Iacoban solicită informații despre capitolul bunuri și servicii la Poliția Locală în valoare de 3.000.000 de lei.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că nu se fac studii privind locuințele sociale, pentru școală, dar nu au primit explicații despre acea sumă, în nota de fundamentare nu sunt explicații.

Domnul Covaci Florin menționează că ar trebui să se mai angajeze personal, deoarece s-a mărit numărul de locuitori.

Domnul Alin Vârtic și domnul Cojocaru Iustin solicită informații despre „căsuțe” care au apărut în buget anul trecut în decembrie, care este motivul pentru care acestea apar și în anul 2023, aceștia susțin că nu se înțelege din notele de fundamentare.

Domnul Pavel Aurel menționează că șeful contabil trebuie să fie prezet la aprobarea bugetului pentru a da explicații despre Centrul Multifuncțional.

  • Amendamentul nr. 1 depus de Grupul de Consilieri Locali ai Alianței USR Plus, prin Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin, Cojocaru Iustin înregistrat cu nr. 2353/25.01.2023, acesta a fost respins cu un număr de 9 voturi împotrivă, voturi pentru 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin), abțineri 1 (Băiaș Costel).

Doamna  Roxana Cristina Chihai menționează faptul că primăria colaborează direct și constant cu profesorii și directorul școlii. Niciodată nu a fost o situație în care un copil să dorească să se înscrie la o formă de învățământ și să nu aibă locuri.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că a vorbit personal cu doamna director pentru un copil căruia nu i-a fost găsit loc desi au încercat de mai multe ori, sunt piedici are îi împiedică pe părinții din grupurile vulnerabile, părinți care nu știu să scrie și nu sunt ajutați, nu se merge prin comunitate pentru identificarea lor.

Doamna  Roxana Cristina Chihai menționează că doamna directoare îi sună și îi roagă să vină cu documentele respective, înscrierea se face în perioada specificată, iar copii care merg la școală se înscriu automat.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că aceștia își schimbă numerele de telefon în fiecare lună. Aceasta a făcut grupul țintă pentru „a doua șansă”, a mers din casă în casă.

Doamna Roxana Cristina Chihai cere informații despre felul în care s-a făcut grupul țintă pentru „a doua șansă”, și că acestora li s-au promis bani, susține că nu se pot face lucruri doar de dragul de a fi făcute.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că cifra de școlarizare este prea mica și se bazează pe o cifră de la Institutul Național de Statistică, trebuie cuprinși toți copiii, trebuie asigurate locuri chiar dacă aceștia vor sau nu. A fost făcut un proiect unde au participat și cadre didactice de la școala din Mogoșoaia, experți, există și un plan, este nevoie de o școală cu mai multe proiecte, mai multe spații, nu există o zonă de activități.

Domnul Alin Bobe se adresează doamnei Felicia Ienculescu Popovici dacă stie despre numărul claselor ocupate din patru, din grădinița nouă. Aceasta susține că bodyguard-ul a spus oamenilor ca este cu bani.

Domnul Costel Băiaș cere informații despre terenurile identificate de doamna Felicia Ienculescu Popovici pentru construcția școlii, suprafețele identificate nu sunt suficiente pentru construcție. Trebuie gândit pentru viitor, indicând și motivul pentru care a votat pentru Sectorul Zero, pentru dezvoltare.

  • Amendamentul nr. 2 depus de Grupul de Consilieri Locali ai Alianței USR Plus, prin Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin, Cojocaru Iustin înregistrat cu nr. 2354/25.01.2023, acesta a fost respins cu un număr de 9 voturi împotrivă, voturi pentru 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin), abțineri 1 (Dinu Gheorghe).

Domnul Victor Diaconescu susține că pentru a putea construi este necesar să se identifice un teren, din păcate nu sunt terenuri.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că se face un credit de 6 milioane de euro pentru exproprieri, dar nu avem un teren, este doar un studiu.

Domnul Florin Covaci susține că în primul rând trebuie identificat un teren.

  • Amendamentul nr. 3 depus de Grupul de Consilieri Locali ai Alianței USR Plus, prin Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin, Cojocaru Iustin înregistrat cu nr. 2355/25.01.2023, acesta a fost respins cu un număr de 9 voturi împotrivă, voturi pentru 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin), abținere 1 (Dinu Gheorghe)

Domnul Victor Diaconescu menționează că în străzile menționate sunt și străzi care nu se află în domeniul public.

Domnul Iacoban Alexandru susține că nu aveau de unde să știe, nu aveau patrimonial, nu s-a votat patrimoniul.

Domnul Alin Vârtic susține că studiile trebuie făcute de acum, să nu se mai aștepte.

Domnul Iacoban Alexandru susține că Apă-Canal a comunicat că recepția parțială a lucrărilor se va face în iulie-august, după acea dată se pot începe procedurile pentru asfaltare, ar trebui pregătite studiile până atunci, pentru străzile care se află în proprietatea primăriei.

Domnul Vârtic Alin cere informații despre patrimoniu, de ce acesta nu le este pus la dispoziție.

Doamna Roxana Cristina Chihai susține că domeniului public a avut legătură cu noul cadastrul sistematic, au fost reglate probleme privind anumite proprietăți, a fost finalizat în decembrie 2022.

Domnul Cojocaru Iustin susține că consilieri PNL votează împotriva asfaltării străzilor din Mogoșoaia.

Doamna Roxana Cristina Chihai menționează că este vorba despre un studiu, nu despre asfaltare, lucrările de la Apă-Canal mai durează.

Domnul Covaci Florin răspunde domnului Cojocaru Iustin că au fost împotriva canalizării în zona Livadă și că proiectele trebuie elaborate corect pentru a fi de acord cu ele, la fel ca în cazul locuințelor sociale unde studiile terebuie făcute pentru un grup țintă.

  • Amendamentul nr. 4 depus de Grupul de Consilieri Locali ai Alianței USR Plus, prin Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin, Cojocaru Iustin înregistrat cu nr. 2507/26.01.2023, acesta a fost respins cu un număr de 9 voturi împotrivă, voturi pentru 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin Călin), abțineri 2 (Dinu Gheorghe, Pavel Aurel).

Doamna Roxana Cristina Chihai susține că din punct de vedere legal, primăria poate reabilita doar locuințele care sunt comune, blocuri, cămine.

  • Se supune la vot contestația înregistrată cu nr. 1084/16.01.2023 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 15 din 19.01.2023 Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023, acesta a fost respinsă cu un număr de 9 voturi împotrivă, voturi pentru 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin, Pavel Aurel), abțineri 1 (Dinu Gheorghe).

16. Proiect de hotărâre nr. 16 din 20.01.2023 Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în cartea funciară nr. 63669 Mogoșoaia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz, a unor construcții chioșc din lemn, acesta a fost adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 (Pavel Aurel, Felicia Ienculescu Popovici, Vârtic Alin Călin, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru și, Dinu Gheorghe).

Domnul Iacoban Alexandru solicit informații privind caracterul construcțiilor.

Domnul Covaci Florin oferă explicații, au fost construcții de lemn, demontabile, care au fost înregistrate eronat la cadastru sistematic.

17. Proiect de hotărâre nr. 17 din 20.01.2023 Privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul Comunei Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 (Pavel Aurel, Felicia Ienculescu Popovici, Vârtic Alin Călin, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru și, Dinu Gheorghe).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

1 Comment

  1. Pingback: Publicație căsătorie nr.56/20.02.2023 – Comuna Mogoşoaia

Comments are closed.

Actualizat la:
6 februarie 2023

Sari la conținut