Daily Archive: 2 septembrie 2022

Proces verbal ședința nr. 18706 din 10.08.2022

PROCES-VERBAL Nr. 18706 din 10.08.2022 Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 9 consilieri locali, prin apel telefonic domnii Cojocaru…
Detalii

HOTĂRÂREA 92/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 92| din data de 30.08.2022 Privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 90/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 90| din data de 30.08.2022 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul…
Detalii

HOTĂRÂREA 89/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 89| din data de 30.08.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile aprilie și mai 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 88/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 88| din data de 30.08.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 87/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 87| din data de 30.08.2022 Privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a comunei Mogoșoaia – Grădinița cu program prelungit din Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

HOTĂRÂREA 86/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 86| din data de 30.08.2022 Pentru modificarea HCL nr. 721/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Amenajare parcare strada Poieni, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a…
Detalii

HOTĂRÂREA 85/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 85| din data de 30.08.2022 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în Consiliul de Administrație al Grădiniței “Zori de Zi” Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

HOTĂRÂREA 84/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 84| din data de 30.08.2022 Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia precum și…
Detalii

HOTĂRÂREA 83/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 83| din data de 30.08.2022 Privind completarea contractului de delegare a serviciului de salubrizare aprobat conform anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 117/14.12.2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

Actualizat la:
2 septembrie 2022

Sari la conținut