Daily Archive: 30 septembrie 2022

Proces verbal ședința nr. 19910 din 30.08.2022

PROCES-VERBAL Nr. 19910 din 30.08.2022 Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, prin apel telefonic domnii Pavel…
Detalii

HOTĂRÂREA 96/29.09.2022

HOTĂRÂRE | 96| din data de 29.09.2022 Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 11131 mp identificat cu nr. cadastral 59127 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 95/29.09.2022

HOTĂRÂRE | 95| din data de 29.09.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 94/29.09.2022

HOTĂRÂRE | 94| din data de 29.09.2022 Privind încheierea unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 93/29.09.2022

HOTĂRÂRE | 93| din data de 29.09.2022 Privind trecerea  unui bun imobil identificat cu numărul cadastral 67613 din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

Actualizat la:
30 septembrie 2022

Sari la conținut