Proces verbal ședința nr. 18706 din 10.08.2022

PROCES-VERBAL

Nr. 18706 din 10.08.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.
La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 9 consilieri locali, prin apel telefonic domnii Cojocaru Iustin, Diaconescu Victor Adrian, Dinu Gheorghe, Pavel Aurel, Vlad Constantin, absent domnul Vârtic Alin Călin.
Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea ordinii de zi.

  1. Proiect de hotărâre nr. 79 din 08.08.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia pe anul 2022, acesta a fost adoptat cu un număr de 13 voturi pentru, abțineri 1 (Dinu Gheorghe).
  2. Proiect de hotărâre nr. 80 din 08.08.2022 privind modificarea HCL nr. 16 din 18.02.2021 privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018, acesta a fost adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, abțineri 1 (Dinu Gheorghe), împotrivă 4 (Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Ienculescu-Popovici Felicia și Iacoban Alexandru Dumitru).

Domnul Iacoban Alexandru solicită informații cu privire la motivul prelungirii suspendării PUZ Livadă.
Președintele de ședință, domnul Covaci Florin, îi comunică faptul că se așteaptă avizele.

  1. Proiect de hotărâre nr. 81 din 09.08.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu un număr de 13 voturi pentru, abțineri 1 (Dinu Gheorghe).
  2. Proiect de hotărâre nr. 82 din 09.08.2022 privind aprobarea înființării secțiilor de fotbal și box în cadrul Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia și afilierea la Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și respectiv Federația Română de Box, acesta a fost adoptat cu un număr de 13 voturi pentru, abțineri 1 (Dinu Gheorghe).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ______________________________________________________________SECRETAR GENERAL,

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut