Monthly Archive: octombrie 2022

Proces verbal ședința nr. 24929 din 13.10.2022

PROCES-VERBAL Nr. 24929 din 13.10.2022 Ședința se desfășoară la ora 10.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 9 consilieri locali, prin apel telefonic Covaci…
Detalii

HOTĂRÂREA 102/25.10.2022

HOTĂRÂRE | 102| din data de 25.10.2022 Privind aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral  67887, în suprafață de 1400 mp AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 101/25.10.2022

HOTĂRÂRE | 101| din data de 25.10.2022 Privind alocarea unei sume pentru evenimentul “Poteca dovlecilor fermecați” organizat de Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 100/25.10.2022

HOTĂRÂRE | 100| din data de 25.10.2022 Privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 1194 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, identificat cu număr cadastral 67640, înscris în Cartea Funciară nr. 67640 în proprietatea Parohiei Mogoșoaia I…
Detalii

HOTĂRÂREA 99/25.10.2022

HOTĂRÂRE | 99| din data de 25.10.2022 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 98/25.10.2022

HOTĂRÂRE | 98| din data de 25.10.2022 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 105/25.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 105| din data de 25.10.2022 Privind aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral  67887, în suprafață de 1400 mp Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

Anunț colectiv 26407 /20.102022

                                                                                               Nr. 26407 /20.102022 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 104/18.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 104| din data de 18.10.2022 Privind alocarea unei sume pentru evenimentul “Poteca dovlecilor fermecați” organizat de Comuna Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 103/18.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 103| din data de 18.10.2022 Privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 1194 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, identificat cu număr cadastral 67640, înscris în Cartea Funciară nr. 67640 în proprietatea Parohiei…
Detalii

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut