Proces verbal ședința nr. 21115 din 29.08.2023

PROCES-VERBAL

Nr. 21115 din 29.08.2023

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 8 consilieri locali, doamnele Roxana Cristina Chihai, Felicia Ienculescu Popovici, respectiv domnii Alin Petrișor Bobe, Gheorghe Dinu, Alin Călin Vârtic, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, participă online.

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

  1. Proiect de hotărâre nr. 118 din 28.08.2023 Privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4649/11.02.2020, acesta este adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
29 septembrie 2023

Sari la conținut