PROIECT DE HOTĂRÂRE 143/24.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 143 | din data de 24.10.2023

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Primare și al Școlii Gimnaziale “Explore 100” Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din cele două unități de învățământ

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Școlii Primare “Explore 100” Mogoșoaia nr. 27/08.09.2023 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 21994/08.09.2023;

Adresa Școlii Gimnaziale “Explore 100” Mogoșoaia nr. 1/08.09.2023 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 21993/08.09.2023;

Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023;

Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 SE PROPUNE:

Art. 1 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Primare și al Școlii Gimnaziale “Explore 100” Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din cele două unități de învățământ.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 octombrie 2023

Sari la conținut