Daily Archive: 14 februarie 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE 46/14.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 46| din data de 14.02.2024 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 45/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 45| din data de 12.02.2024 Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire centru regional pentru păstrarea fondului arhivistic Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, Str. Aeroportului nr. 51, Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 44/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 44| din data de 12.02.2024 Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 12.651 mp identificat cu nr. cadastral 60102 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60102…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 43/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 43 | din data de 12.02.2024 Privind modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 42/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 42 | din data de 12.02.2024 Privind organizarea evenimentului 1 Martie în comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin….
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 41/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 41 | din data de 12.02.2024 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 40/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 40 | din data de 12.02.2024 Pentru modificarea HCL nr. 64/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Soarelui”. AVÂND ÎN VEDERE: Referatul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 39/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 39 | din data de 12.02.2024 Pentru modificarea HCL nr. 65/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), Motocului, Heleșteului și…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 38/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 38 | din data de 12.02.2024 Pentru modificarea HCL nr. 14/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 37/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 37| din data de 12.02.2024 Pentru modificarea HCL nr. 110/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada…
Detalii

Actualizat la:
14 februarie 2024

Sari la conținut