Daily Archive: 5 februarie 2024

Proces verbal ședința nr. 2831 din 29.01.2024

PROCES-VERBAL Nr. 2831 din 29.01.2024 încheiat cu ocazia ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 29.01.2024, ședință convocată de către primar. Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos….
Detalii

HOTĂRÂREA 24/02.02.2024 

HOTĂRÂRE | 24| din data de 02.02.2024 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții: „Amenajare sală spectacol Centru Multifuncțional în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 23/02.02.2024 

HOTĂRÂRE | 23 | din data de 02.02.2024 Privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Mogoșoaia II AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; Cererea…
Detalii

HOTĂRÂREA 22/02.02.2024

HOTĂRÂRE | 22 | din data de 02.02.2024 Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

publicație căsătorie nr.44108/05.02.2024

Astăzi 05.01.2024, a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui PĂUN MARIAN, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Mun. București, sectorul 2 și a dnei CORCIU RALUCA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul…
Detalii

Actualizat la:
5 februarie 2024

Sari la conținut